TRANG 1
720
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
20
triệu
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
50
triệu
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
800
triệu
Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Thủ Đức
1
tỷ
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
550
triệu
Địa chỉ: Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
180
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
50
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
650
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
100
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
1
tỷ
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
139
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
390
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
230
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
700
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
150
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
1.3
tỷ
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
290
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
260
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
260
triệu
Địa chỉ: Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
170
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Thủ Đức
245
triệu
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Thủ Đức
48
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
125
triệu
Địa chỉ: Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
4.2
tỷ
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
40
triệu
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
30
triệu
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
70
triệu
Địa chỉ: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
1.2
tỷ
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
160
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh